Sve o Android operativnom sistemu

androidAndroid™ operativni sistem je trenutno najrasprostranjenij operativni sistem za mobilne telefone, zasnovan je na Linux kernelu i prilagođen je tako da se može koristiti na većini mobilnih uređaja, uključujući pored mobilnih telefona i tablet računare, laptop računare, netbook računare, smartbook računare, čitače elektronskih knjiga, pa čak i ručne satove.

Iako je Android Linux distribucija, on po nekim stvarima odstupa od većine standardnih Linux distribucija, npr. Android nema standardni X Window System ili standardni skup GNU biblioteka pa tako nije u mogućnosti da pokreće aplikacije razvijene za druge standardne Linux sisteme.

Pokretanje samih aplikacija se, kod Androida, ne vrši direktno, već se aplikacije pokreću u okruženju odvojenom od ostatka sistema gde dobijaju samo određeni deo sistemskih resursa, pa tako nemaju pristup delovima sistema koji su im nepotrebni, što donekle poboljšava sigurnost i stabilnost sistema, takođe pri instalaciji aplikacija korisnik dibija listu svih dozvola koje jedna aplikacija zahteva da bi se instalirala, što korisniku daje mogućnost da uoči potencijalno štetne aplikacije i obustavi njihovu instalaciju pre nego što dođe do oštećenja.

Sa tehničke strane Android predstavlja Linux operativni sistem razvijen za ARM i x86 arhitekturu i sastoji se od modifikovanog monolitnog Linux kernela zaduženog za podršku hardvera i funkcija niskog nivoa, skupa biblioteka zaduženih za dodatne podrške kao što su iscrtavanje grafike, podrška za dekodovanje video snimaka, podrška za SSL enkripciju itd., u sklopu biblioteka se nalazi i odvojeni Android Runtime koji sadrži osnovne, bazne, biblioteke i Dalvik virtualna mašina zadužena za pokretanja aplikacija višeg nivoa napisanih u Java programskom jeziku. Na višem nivou od biblioteka su sistemske aplikacije neophodne za upotrebu sistema od strane korisnika i tu se nalaze, window manager, menadžer resursa, menadžer instalacionih paketa, kao i aplikacije zadužene za obavljanje osnovnih funkcija vezenih za mobilne telefone ili uređaj na kom je instaliran Android, na najvišem nivou se nalaze krajnje korisničke aplikacije, odnosno aplikacije koje direktno koristi korisnik.

Ovakva arhitektura sistema nije iznenađujuća jer predstavlja standardnu arhitekturu Linux sistema gde su segmenti sistema razdvojeni po nivoima na kojim rade.
Za crtanje 3D grafike Android koristi biblioteku zasnovanu na OpenGL ES 2.0 specifikaciji, što ovom sistemu daje mnoge napredne grafičke sposobnosti.
Android poseduje i ugrađenu podršku za multitasking.

Kroz svoju istoriju Android je imao nekoliko verzija od kojih je svaka donosila neku novinu i poboljšanje, tako je npr. verzija 1.0 bila prva zvanično dostupna verzija Android operativnog sistema, V1.5 Cupcake je bila njena nadogradnja zasnovana na Linux kernelu 2.6.27, V1.6 Donut je koristio 2.6.29 Linux kernel i imao još više dodatnih mogućnosti u odnosu na prvu 1.0 verziju. Sa pojavom verzija 2.0 i 2.1 pod nazivom Eclair ispravljene su mnoge postojeće greške u samom sistemu i dodate dodatne podrške za rad sa kamerom, kao i poboljšana virtualna tastatura. Verzija 2.2 Froyo je prešla na novi kernel 2.6.32, ubrzala je rad sa memorijom i poboljšala performanse samog sistema, V2.3 Gingerbread takođe prelazi na novi kernel 2.6.35 i dodatno poboljšava korisnički interfejs, takođe donosi sa sobom i podršku za veće displeje kao i za neke dodatne senzore. Verzija 3.0 poznata i kao Honeycomb bila je zasnovana na kernelu 2.6.36 i bila je prilagođena tablet računarima, dodati su joj interfejs elementi kao što su system bar i action bar koji su prilagođeni za tablet računare, takođe pojednostavljena je i upotreba miltitaskinga, redizajnirana je i virtualna tastatura tako da omogući lakše i brže kucanje a uklonjeni su i neki sigurnosni propusti.

Verzija 4.0 koja nosi naziv Ice Cream Sandwich je trenutno najnovija verzija Android operativnog sistema.

Ova verzija donosi redizajnirani korisnički interfejs prilagođen za displeje visoke rezolucije i dizajniran je tako da omogući čist i jasan prikaz teksta i grafičkih elemenata na ovakvim displejima.

System Bar, uveden još u verziji 3.0 osmišljen je tako da omogući brzu navigaciju i na njemu se nalaze tri virtualna tastera, od kojih su dva za navigaciju, i obavljaju ulogu tastera za povratak, back, i home tastera, dok je treći taster, Recent Apps, namenjen za prikaz aplikacija koje rade u pozadini.

Uvođenjem Recent Apps tastera mulititasking je postao dosta jednostavnij i brži za upotrebu.

Android 4.0 poseduje veoma razvijen interaktivni sistem obaveštenja, kod većine uređaja ova obaveštenja, vezana najčešće za dolazeće poruke ili trenutni rad neke aplikacije, su prikazana u System Bar-u, dok su kod uređaja sa manjim displejom obično prikazana u gornjem delu displeja.

android-appsandroid-homeOrganizacija radne površine je dosta pojednostavljena, instalirane aplikacije se mogu, radi lakše i brže upotrebe, razvrstati po folderima jednostavnim prevlačenjem ikonica aplikacija na željeni folder, u donjem delu radne površine je obezbeđen prostor za odabrane aplikacije gde korisnik može smestiti najčešće korišćene foldere i aplikacija i na taj način obezbediti veoma brz pristup istim.

Radnoj površini Androida 4.0 se, pored foldera, pomoću widget-a mogu dodati i izlazi pojedinih aplikacija i na taj način se na njoj mogu prikazati razni podaci kao što su trenutno stanje elektronske pošte ili kalendar. Veličina widget-a je promenljiva pa ćete tako biti u mogućnosti da jednostavno organizujete svoje widget-e na radnoj površini.

Kako je, između ostalog, cilj nove verzije bilo i pojednostavljenje upotrebe, uvedene su i nove mogućnosti za lock screen koji sada pored svoje osnovne uloge može da posluži i u situacijama kada želite da proverite nove poruke, ili da na brzinu fotografišete neki zanimljiv događaj, takođe lock screen pri slušanju muzike može da prikazuje naziv trenutne pesme i fotografiju albuma sa kog ta pesma potiče.

 

Pored standardnog načina za otključavanje telefona, dodata je i mogućnost otključavanja telefona prepoznavanjem lica. Za upotrebu ove mogućnosti se koristi prednja kamera.

Još jedna zanimljivost vezana za jednostavniju i bržu upotrebu jeste i mogućnost brzog odgovaranja porukom na poziv, ovo je veoma korisno u stiuacijama kada niste u mogućnosti da odgovorite na poziv ali želite da obavestite drugu stranu o razlogu za to. Poruku koju želite da pošaljete na ovaj način možete odabrati sa liste poruka namenjenih za ovaj način slanja ili je možete sami naknadno napisati.

Treba naglasiti i da je samo ispisivanje poruka pojednostavljeno, tastatura je redizajnirana i poboljšana tako da je njen odziv znatno bolji, pored toga dodata je i poboljšana mogućnost provere ispravnosti ispisanog teksta, tako da sada tekst koji je pogrešno napisan biva podvučen crvenom linijom a klikom na njega dobijate tri ispravne ponuđene mogućnosti za zamenu pogrešnog teksta ispravnim, kao i mogućnost da uklonite odabranu reč ili da je dodate u rečnik kao ispravnu reč.

Dodatne rečnike namenjene za druge jezike moguće je naknadno preuzeti i instalirati.

Android 4.0 Vam daje i mogućnost da tekst poruke diktirate, što je omogućeno posebnim softverom namenjenim za prepoznavanje glasa.

Ovaj softver ne samo da Vam daje mogućnost skoro neograničeno dugog diktata, već Vam daje mogućnost i da diktirate tekst na bilo kom jeziku, kao i da diktirate interpunkcijske znake kako bi sročili ispravnu rečenicu.

Ipak kako ni ovaj sistem nije u potpunosti precizan i bez greške, moguće greške u diktatu se obelezavaju kao i pri kucanju poruke i njihovo ispravljanje se izvodi na isti način.

Pošto je upotreba interneta nezaobilazni detalj svakodnevice bilo je neophodno dodatno unaprediti mogućnosti komunikacije i deljenja sadržaja na globalnoj mreži.

android-peopleandroid-browserPeople aplikacija je specijalno namenjena da zadovolji ove potrebe korisnika, ona predstavlja više od prostog adresara, pored toga što čuva podatke o korisnicima kao što su njihovi brojevi telefona, adrese, fotogtafije i statusi sa profila socijanlih mreža, ona takođe daje mogućnost direktnog pristupa kontaktima preko socijalnih mreža.

Pored ovoga Android Browser predstavlja još jedanu bitnu stavku za korisnike interneta, on je dosta unapređen u odnosu na prethodne verzije pa je sada dosta brži i stabilnij, za šta je zaslužno uvođenje nove verzije WebKit jezgra i V8 Crankshaft interpretatora za JavaScript.

Neke od zanimljivih i korisnih mogućnosti koje poseduje Android Browser su mogućnost da sa Google Chrome browsera preuzme sadržaj vezan za Vaše omiljene i najposećenije web stranice, kao i da stranice, koje želite da ostavite za kasnije čitanje, sačuva na vašem telefonu i na taj način Vam omogući pristup tim stranicama čak i u slučaju kada Vam internet nije dostupan.

Sačuvanim stranicama možete pristupiti jednostavnim odabirom sa liste sačuvanih stranica na kojoj je pored imena prikazan i izgled same stranice.
Još jedna bitna mogućnost koju Android Browser ima jeste i pun prikaz web stranice, odnosno mogućnost da prikaže stranicu onakvu kako bi ona izgledala da je gledate na računaru, ovu mogućnost je moguće uključiti i isključiti po želji.

Kako je slanje elektronske pošte u današnje vreme neizostavno, unapređena je i aplikacija za ovu namenu, sada ona ima pored standardnog automatskog ispravljanja unteog teksta, koje je prisutno i pri kucanju poruka, i mogućnost da automatski dovrši adresu željenog kontakta, takođe dodata je i mogućnost beleženja najčešće unošenih reči i njihovo automatsko dodavanje u elektronsku poštu, što dosta ubrzava proces sastavljanja pošte.

Za lakšu pretragu email naloga dodat je i integrisani meni sa podacima vezanim za naloge, radi lakšeg organizovanja email naloga i lakše razmene elektronske pošte Email aplikacija sada podržava i ugneždene foldere, od kojih svaki ima svoja pravila za sinhronizaciju.

Ugrađena je i mogućnost za pretragu foldera na serveru, radi lakšeg pronalaženja željenih poruka.

Email aplikacija je jedna od aplikacija koje se mogu postaviti na radnu površinu u vidu widget-a i u tom slučaju ona daje pregled dolazećih poruka, kao i mogućnost odgovaranja na iste.

android-usagePošto veliki broj aplikacija napisanih za Android zahteva vezu sa internetom, kontrola protoka podataka je postala neophodna, pa je ona sada ugrađena u vidu aplikacije koja grafički prikazuje količinu dolazećih i odlazećih podataka, kao i listu aplikacija koje su odgovorne za slanje i primanje podataka.

Ova aplikacija sem što prikazuje podatke vezane za protok podataka u mreži daje Vam i mogućnost da pojedinim aplikacijama ograničite količinu protoka ili u potpunosti ugasite pristup internetu, što može biti veoma korisno u slučaju kada ste ograničeni protokom od strane Vašeg provajdera.

Pored povezivanja Android uređaja na internet, omogućeno je i njihovo povezivanje sa drugim uređajima, bez potrebe za internetom, putem Wi-Fi mreže ili Bluetooth tehnologije, što daje mogućnost brže i direktne razmene sadržaja između Vašeg Android uređaja i uređaja na koji ste povezani.

Veliki broj Android telefona je više od običnog telefona, i zapravo prelazi u male multimedijalne uređaje, sa ovim na umu razvijen je i set aplikacija zaduženih za obradu fotografija i video snimaka i njihovo organizovanje.

Aplikacija pod nazivom Camera, kako joj i samo ime kaže, zadužena je za fotografisanje i snimanje sadržaja kamerom ugrađenom u telefon. Ova aplikacija pored svoje osnovne uloge daje i mogućnost proste obrade fotografije i deljenje iste putem elektronske pošte ili socijalnih mreža.

Tokom snimanja videa moguća je njegova obrada u realnom vremenu upotrebom Live Effects kolekcije efekata za obradu video snimaka. Ova kolekcija efekta pruža Vam mogućnosti da izmenite pozadinu video snimka ili da deformišete sliku na bilo koji način, pored toga što je Live Effects kolekcija dostupna u Camera aplikaciji ona je dostupna i u Google Talk aplikaciji gde je možete koristiti u toku video razgovora sa Vašim prijateljima.

Pored osonovne podrške za kameru koju obezbeđuje, ova aplikacija je zadužena i za naprednije funkcije kao što su automatski fokus ili prepoznavanje lica.

Android dolazi i uz Gallery aplikaciju koja obavlja posao organizacije fotografija i video snimaka.

Organizaciju fotografija možete izvršiti razvrstavanjem fotografija po albumima, vremenu fotografisanja, mestu fotografisanja ili po nekom parametru koji sami odaberete. Kao i aplikacija Camera i Gallery aplikacija ima neke napredne mogućnosti, i ona ujedno služi i za obradu fotografija, pa tako pomoću ove aplikacije možete ukloniti crvenilo u ocima, rotirati fotografije, promeniti im veličinu ili im dodati neke efekte.

Kao i većina Android aplikacija i Gallery aplikacija ima ugrađenu mogućnost za deljenje sadržaja putem elektronske pošte, socijalnih mreža ili tekstualnih poruka.

android-gallery

Kako je pristupačnos sistema veoma bitna stavka, sa verzijom 4.0 Android je dobio poboljšanu podršku za slepe i slabovide osobe, tako da je sada moguće uvećati fontove na nivou sistema i uključiti zvučne signale koji se aktiviraju pri prvom pritisku na neki od interfejs elemenata, dok pri drugom pritisku na isti element dolazi do aktiviranja samog elementa.

Sve standardne aplikacije su unapređene tako da slepim i slabovidim osobama omoguće jednostavnu upotrebu, takođe Android browser je opremljen skriptovanim čitačem sadržaja koji ima mogućnost da čita sadržaj sa sajtova i ujedno potpomaže u jednostavnoj navigaciji po sajtovima.

Iako Android sada predstavlja veoma zreo i pouzdan sistem iza koga stoji ogroman broj zadovoljnih korisnika, on to ne bi postao bez velike zajednice koja neprestano razvija aplikacije namenjene za ovu platformu i na taj način je čini upotrebljivom i živom, takođe ova zajednice sem što predstavlja životnu podršku za ovaj sistem ujedno predstavlja i glavnu pokretačku silu koja ovaj sistem, sa svakom novom verzijom, čini boljim i jednostavnijim za upotrebu.

Pored velike podrške korisnika neizostavna je i podrška velikih firmi koje Android uvode za sastavni deo svojih uređaja i na taj način ga čine dominantnim sistemom za mobilne uređaje.

Za kraj izdvojili smo neke od Android uređaja:

Više informacija o ovom operativnom sistemu možete pronaći na: http://www.android.com/

Komentari  

 
1
3
# Alleks 14-07-2013 23:32
Da li Samsung SGH-F480, MOZE podrzati android sistem?
Odgovori
 
 
1
3
# IT Extreme 15-07-2013 17:48
Zvanično Samsung SGH-F480 ne podržava Android os. Da li je Android ipak moguće instalirati na neki uređaj najviše zavisi od tehničkih specifikacija uređaja, ako one ispunjavaju sve uslove, Android je moguće instalirati na uređaj. Takođe sam proces instalacije nije preterano jednostavan, tako da ako niste baš najsigurniji da ćete Android instalirati uspešno, najbolje je da to i ne pokušavate sami.
Odgovori
 
 
1
1
# jaca 15-08-2013 20:03
Da li androit 4 podržava aplikaciju sms brojac?
Odgovori
 
 
1
4
# IT Extreme 18-08-2013 14:37
Da, ako mislite na ovu aplikaciju:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kknd.android.smscounter&hl=en
Odgovori
 
 
1
1
# kristina 14-09-2013 07:17
da li mogu da download android aplikaciju na tel Asha 302??
Odgovori
 
 
1
1
# IT Extreme 22-09-2013 17:35
Na žalost ne, Asha 302 ne koristi Android operativni sistem.
Odgovori
 
 
1
2
# Vesna S. 10-03-2014 10:28
Da li android "vidi" Word i Excel
Odgovori
 
 
1
0
# nikica20 12-03-2014 14:15
nemogu da azuriram android na mom samsung galay ace plus
Odgovori
 
 
2
0
# ilija 14-03-2014 10:06
Kako da promenim slikama ime u galeriji??
Odgovori
 
 
3
0
# vasa 08-04-2014 15:37
dali moze na samsung galaxy y s5360 dase poveca android verzija da ne bude 2.3.6 nego veca kao 4.1.0
Odgovori
 
 
1
1
# joca 16-04-2014 06:32
Zasto na nekim androidima nemaju sve aplikacije kao i na ostalim? Kao naprimer,Viber ili tako nesto.Imala sam ga do pre par meseci,i odjednom vise nemam da ga instaliram.Zast o i kako?
Odgovori
 
 
2
0
# Boza 28-04-2014 22:19
nikako ne mogu da pokrenem aplikaciju polaris affice na HTC telefonu?
imate li mozda neko resenje za mene
Odgovori
 
 
1
0
# IT Extreme 07-05-2014 19:02
Nažalost ne.
Odgovori
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Pretraga

Najnovije Igre

Tweet, +1, Like

Facebook Stranica

RSS Feed

Anketa

Za šta najviše koristite računar?

Posao - 14.4%
Internet - 61.1%
Multimediju - 4.2%
Video igre - 20.4%

Ukupno glasova: 167